מסלול מופ"ת Excellence

מסלול 6 שנתי מכיתה ז'-י"ב

המסלול מיועד לתלמידים בעלי התנהגות למופת, זיקה למתמטיקה ולמדעים ומוטיבציה לימודית גבוהה. המסלול מכין את התלמידים ללמוד לקראת בגרות במקצועות מדעיים ברמה של חמש יחידות, ובנוסף במקצוע הנדסת תוכנה בהיקף של עשר יחידות.

תנאי הקבלה למסלול כוללים:

  • הצטיינות בכיתה ו'
  • הצלחה בקורס להכרת תוכנית מופ"ת בחודשים אפריל-יולי
  • ראיון אישי

המתקבלים למסלול ייזכו ללמוד בכיתת מצטיינים ובתכנית ארצית ייחודית ובעלת מוניטין.

כיתת מסלול מופ"ת Excellence

הלימודים במסלול שמים דגש על פיתוח חשיבה לוגית ויצירתית והוראה על בסיס פרויקטים של מחקר אישי וקבוצתי.

התוכנית מבקשת לקדם מצוינות כאורח חיים, ובכך לחנך למצוינות לימודית ולמצוינות אישית וחברתית – תוך חיזוק תחושת המסוגלות, עידוד וחיזוק המוטיבציה, פיתוח עמידה באתגרים והתמודדות עם קשיים ועבודת צוות אפקטיבית, אחריות וערבות הדדית, רגישות חברתית ומעורבות בקהילה.

הכיתות משלבות פעילויות טיפוח ופיתוח שונות כגון נגישות לאקדמיה, אולימפיאדות מדעיות, ערבי מתמטיקה בבתי הספר, פעילויות העצמה ועוד.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים במסלול מופ"ת כוללת תוספת שעות לימוד ותוספת מקצועות לימוד החל מכיתה ז' על מנת להכין את התלמידים לאקדמיה.

התלמידים לומדים בצורה מוגברת את המקצועות:

  • מתמטיקה
  • פיזיקה (החל מכיתה ז')
  • מחשבים – סייבר (החל מכיתה ז')
  • אנגלית

העצמה אישית

תלמידי מסלול מופ"ת זוכים לתוכניות בפיתוח מנהיגות והעצמה אישית במטרה להיות מנהיגים ומובילים מדעיים וחברתיים. הסדנאות מתמקדות בכישורים ויכולות לטיפוח מוטיבציה להצלחה, חיזוק הדימוי העצמי באמצעות שפת גוף, תהליך קבלת החלטות ועוד.

 כמו כן, הלימודים במסלול כוללים תהליכי למידה ופרויקטים ערכיים בדגש על ערך הנתינה ופיתוח רגישות לזולת.

הכנה לאקדמיה

החל מכיתה ח’ עוברים התלמידים קורס הכנה לאקדמיה (מול”א), מטעם המוסד האקדמי הרלוונטי. בשלב זה נחשפים התלמידים לאקדמיה ולומדים בקבוצה עם חבריהם לכיתה. בין הנושאים הנלמדים: הכרת העולם האקדמי, הכרת שיטות מחקר, קריאה וניתוח של טקסט מדעי, הדרכה וליווי בעבודת מחקר, היכרות עם תהליכים קוגניטיביים, הקניית מיומנויות למידה, התמודדות עם מצבי לחץ וניהול זמן אפקטיבי.

בהמשך, בהתאם להישגים בקורס ההכנה לאוניברסיטה ובכפוף להחלטת המועצה הפדגוגית הבית ספרית, מתחילים התלמידים בלימודים אקדמיים ובצבירת קורסים, הנלמדים במוסד האקדמי עצמו.