מסלול עתודה מדעית-טכנולוגית Sciences&TEC

מסלול מדעי 6 שנתי ז'-י"ב.

התלמידים המשתתפים במסלול לומדים את תכנית הלימודים הרגילה ובנוסף תכנים מדעיים וטכנולוגיים תוספתיים המאפשרים האצה, הרחבה, העמקה והעשרה בתחומים אלו בחטיבת הביניים.

המסלול מיועד לתלמידים בעלי התנהגות למופת ובעלי פוטנציאל הצטיינות בתחומי המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה.  המסלול מכין את התלמידים ללמוד לקראת בגרות במקצועות מדעיים ברמה של חמש יחידות, ובנוסף במקצוע הנדסת תוכנה בהיקף של עשר יחידות.

תנאי הקבלה למסלול כוללים:

  • ציונים מעל 85 במתמטיקה, אנגלית, עברית ומדעים בכיתה ו'
  • ראיון אישי

 *השיבוץ הסופי של התלמיד לכיתת עמ"ט ייעשה בתום מחצית ראשונה של כיתה ז' לאחר הערכת התלמיד מבחינת הישגים פדגוגיים והתנהגותיים.

סיורים לימודיים

תלמידי מסלול עמ"ט זוכים לפעילויות העשרה מגוונות ומצמיחות ביניהן:

  • סיורים לימודיים: במהלך השנים נערכים סיורים במוזיאוני מדע ומוזיאונים ייעודיים.
  • הרצאות וסדנאות העשרה: הרצאות מומחים וסדנאות העשרה בתחומי המדעים.
  • תחרויות מדעיות: השתתפות באולימפיאדה לחקר החלל על שם אילן רמון ובתחרויות מתמטיקה.
  • חקר טכנולוגי: פיתוח מוצר בתהליך חקר טכנולוגי והשתתפות בתחרות ארצית.

 

תכנית הלימודים

מתמטיקה

כיתה ז' – 7 ש"ש  |  5 -תוכנית רגילה 2-תוכנית תוספתית  

כיתה ח – 7 ש"ש  |  5 -תוכנית רגילה 2-תוכנית תוספתית  

כיתה ט' – 7 ש"ש  |  5 -תוכנית רגילה 2-תוכנית תוספתית  

מדע וטכנולוגיה

כיתה ז' – 6 ש"ש  |  5 -תוכנית רגילה 2-תוכנית תוספתית  בפיזיקה

כיתה ח – 7 ש"ש  |  5 -תוכנית רגילה 2-תוכנית תוספתית בפיזיקה

כיתה ט' – 7 ש"ש  |  5 -תוכנית רגילה 2-תוכנית תוספתית בפיזיקה

מדעי המחשב

כיתה ז' – 2ש"ש  |  תכנית ייעודית במדעי המחשב

כיתה ח – 2 ש"ש  |  תכנית ייעודית במדעי המחשב

כיתה ט' – 2ש"ש  |  תכנית ייעודית במדעי המחשב